اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1704
تعداد پذیرش 147

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 226
تعداد مشاهده مقاله 144709
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 9 %