پرسش‌های متداول

1- مقالات با چه فرمتی ارسال شود.

1- مقالات با چه فرمتی ارسال شود.
مقالات باید با فونت Blotus 12 و به صورت word و حداکثر در 20 صفحه ارسال گردد. ضمنا مشخصات کامل نویسندگان همراه با شماره تماس و ایمیل آنها در مقاله قید شده باشد.

مقالات با چه فونتی باشد؟

مقالات باید با فونت Blotus 12 و به صورت word و در 20 صفحه ارسال گردد. ضمنا مشخصات کامل نویسندگان همراه با شماره تماس و ایمیل آنها در مقاله قید شده باشد

؟دلیل و اشکال عدم ارسال مقاله ام روی سامانه چه می تواند باشد

ممکن است تمام کادرهای ستاره دار بطور کامل تکمیل نشده باشد.