تماس با ما

شماره تماس دفتر فصلنامه  علمی - پژوهشی مطالعات جامعه شناختی شهری واحد دهاقان  : 53337313  - 031

آدرس ایمیل نشریه: usq.diau@gmail.com         

آدرس پستی : دهاقان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان - ساختمان تحصیلات تکمیلی - طبقه دوم- دفتر فصلنامه علمی - پژوهشی  مطالعات جامعه شناختی شهری - کد پستی : 8641687511


CAPTCHA Image