تماس با ما

شماره تماس دفتر فصلنامه  علمی  - پژوهشی مطالعات جامعه شناختی شهری واحد دهاقان  : 53337313  - 031

آدرس : دهاقان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان - ساختمان کتابخانه مرکزی علامه طباطبایی- طبقه دوم- دفتر فصلنامه علمی - پژوهشی  مطالعات جامعه شناختی شهری - کد پستی : 8641687511


CAPTCHA Image