راهنمای نویسندگان

از کلیه­ ی پژوهشگـران گرامی که مقـاله­ های خود را برای چـاپ در این مجله ارسال می­نمایند، تقاضا می­ شود برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به­ موقع مقاله در مجله، به نکات زیر توجه فرمایند:

1- موضوع مقاله در زمینه­ ی مطالعات جامعه ­شناختی شهری باشد.

2- مقاله قبلاً برای هیچ­ یک از نشریه­ ها (داخلی یا خارجی) ارسال یا در هیچ­ یک از نشریه­ ها (یا مجموعه مقالات همایش­ ها) چاپ نشده باشد.

3- مقاله با استفاده از نرم افزار word 2003 و بالاتر بر روی کاغذ A4 (حاشیه ها از بالا و راست 3 و چپ و پایین 3) تایپ شود. برای متن فارسی از قلم B Lotus با اندازه 13 و برای متن انگلیسی از  قلمTimes New Roman  و فونت 11 استفاده شود و حداکثر در 20 صفحه تنظیم گردد.

4- چارچوب مقاله به صورت استاندارد زیر است:

4-1- صفحه ­ی روی جلد مقاله شامل: عنوان کامل مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان (نام نویسنده مسؤول با علامت ستاره مشخص شود)، مرتبه­ی علمی و نام دانشگاه یا مؤسسه­ ی محل اشتغال، نشانی کامل نویسنده مسؤول شامل: نشانی پستی، شماره تلفن، نمابر و پست الکترونیک.

4-2- صفحه اول مقاله شامل عنوان و چکیده مقاله به زبان فارسی مشتمل بر: موضوع مقاله، روش تحقیق، طرح بحث و نتیجه­ گیری (مجموعاً 175 کلمه) و واژه های کلیدی (حداکثر 5 واژه).

4-3- صفحه دوم تا انتهای مقاله مشتمل بر: مقدمه (شامل: بیان مسأله، اهمیت آن و هدف پژوهش، تاریخچه، مروری بر پیشینه­ی تحقیق و چارچوب نظری، پرسش ­ها و فرضیه ­های پژوهش)؛ روش تحقیق (شامل: روش پژوهش، ابزار گردآوری اطلاعات، فنون تجزیه و تحلیل اطلاعات، تعریف متغیرهای مورد مطالعه و تعریف عملیاتی آنها، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه ­گیری)؛ یافته ­های پژوهش (شامل: ارایه یافته ­ها، مقایسه آن با یافته ­های سایر پژوهش ­ها و انطباق یافته ­ها با نظریه­ ها)؛ نتیجه ­گیری (شامل: خلاصه مسأله و هدف پژوهش، ارایه خلاصه نتایج و نتیجه گیری کلی و ارایه پیشنهادها)؛ فهرست منابع.

4-4- چکیده و واژه ­های کلیدی به زبان انگلیسی بر روی صفحه ­ای جداگانه، شامل: نام نویسنده یا نویسندگان، مرتبه علمی و نام دانشگاه یا مؤسسه محل اشتغال، همراه مقاله ارسال شود.

5- ارجاعات در متن مقاله به صورت (نویسنده، سال: صفحه) آورده شود. مثال: (توسلی، 1385 : 434)

6- در پایان مقاله، منابع مورد استفاده در متن مقاله، به ترتیب حروف الفبایی تنظیم شود (بخش فارسی و لاتین مجزا) و بر اساس منابع ایجاد شده متن مقاله نوشته شود. نمونه منابع باید به سه شکل زیر باشد.

6-1- مقاله: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام نشریه، دوره (جلد)، شماره صفحه­ها.

6-2- کتاب: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). نام کتاب. محل انتشار: نام ناشر.

6-3- کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال تألیف). نام کتاب به فارسی. نام و نام خانوادگی مترجم. محل نشر: نام ناشر.

7- جدول­ها نزدیک به متن مربوط آورده شود. منحنی­ها، شکل­ها و نمودارها سیاه و سفید، دقیق، روشن و اصل باشند. در متن مقاله به شماره جدول­ها و نمودارها اشاره شود. هیچ گاه جدول به حالت عکس ارسال نشود!

8- مقاله­ هایی که بر اساس این راهنما تنظیم نشده باشد، در هیأت تحریریه مورد بررسی قرار نمی­گیرد.

9- این مجله مسؤول آرا و نظرات مندرج در مقالات نیست.

دانلود فرم تعهد نامه نویسندگان دانلود راهنمای نویسندگان  دانلود فرم تعارض منافع نویسندگان

اطلاعات لازم برای واریز مبلغ جهت پذیرش نهایی مقاله

نویسنده محترم، در صورت پذیرش نهایی مقاله لطفا مبلغ 3,500,000 ریال (سیصد و پنجاه هزار تومان) به حساب بانک ملی واریز و اسکن فیش واریزی را از طریق سامانه فصلنامه  ارسال نمایید.

شماره حساب:  0105304624003 بانک ملی

به نام: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان