درباره نشریه

فصلنامه علمی‌– پژوهشی‌» مطالعات‌جامعه‌شناختی‌شهری‌» واحد دهاقان از سال 1390 بر اساس مجوز سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به چاپ رسید و پس از چاپ 4 شماره ، طی نامه شماره 243490/3 مورخ 27/12/91 موفق به کسب رتبه علمی – پژوهشی از وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری گردید .

فصلنامه مذکور دارای مجوز انتشار به شماره 35907/92 مورخ 20/12/92 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

در ترکیب اعضای هیأت تحریریه فصلنامه پراکندگی جغرافیایی رعایت شده و شامل 4 استاد از دانشگاههای سراسری  و دولتی و 5 استاد از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با تخصص در زمینه جامعه شناسی می باشند .

این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام isc  و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی sid نمایه سازی  می شودو در هر شماره نشریه تعداد 7 مقاله که موضوعات و محتوای آنها بنا به تشخیص اعضای هیأت تحریریه و داوران ، متناسب با عنوان نشریه باشد، به چاپ می رسد .

مقالات پس از وصول به دفتر فصلنامه توسط اعضای هیأت تحریریه  مورد بررسی  قرار می گیرد و پس از گذراندن مراحل داوری تاًیید  و یا رد می شود . فعالیت در دفتر فصلنامه به صورت الکترونیکی و از طریق اینترنت صورت می گیرد . بدین معنی که تمامی مقالات از طریق سایت مجله ارسال و دریافت می گردد و برای ارسال  به داوران نیز حتی المقدور از همین طریق عمل می شود.

شایان ذکر است برای تمدید اعتبار فصلنامه نیز اقدامات لازم صورت گرفته است.