دوره و شماره: دوره 11، شماره 38، خرداد 1400، صفحه 1-208 
4. شهر دیجیتالی و افزایش گرایش زنان به همسریابی مجازی

صفحه 83-100

10.30495/uss.2021.682365

بتول حسنی سعدی؛ منصور حقیقتیان؛ اسماعیل جهانبخش


7. بررسی عوامل اجتماعی موثر بر توسعه شهر تبریز با رویکرد کیفی

صفحه 173-208

10.30495/uss.2021.681352

عاطفه محمدی؛ محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ فاطمه گلابی