دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، آذر 1398، صفحه 1-216 
1. ارائه مدلی عمومی برای محله جرم‌خیز

صفحه 1-32

مصطفی اجتهادی؛ صلاح الدین قادری؛ فرشید خضری


7. شهر، جدایی گزینی فضایی و روابط اجتماعی افراد تنها: مطالعه ای در شهر تهران

صفحه 191-216

الهام رحمت آبادی؛ سهیلا علیرضا نژاد؛ حسین ابوالحسن تنهایی