دوره و شماره: دوره 5، شماره 17 - شماره پیاپی 32732345، اسفند 1394، صفحه 1-226 
3. سنجش و تبیین طرد اجتماعی مهاجران خارجی در کلانشهر اصفهان

صفحه 57-88

محمدجواد زاهدی؛ ابراهیم انصاری؛ امیر ملکی؛ اکرم حمیدیان


7. کنش‏‌های جمعی کارناوالی و فضای شهری

صفحه 179-212

طلیعه خادمیان؛ فاطمه قابل رحمت