تحلیل و ارزیابی عملکرد شهر جدید عالی شهر براساس مدل راهبردی SWOT

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

ایده و سیاست احداث شهرهای جدید با هدف کاهش مشکلات کلان‌شهرها، توزیع متعادل جمعیت و  آمایش سرزمین و تمرکززدایی در دنیا مطرح شد. پس از گذشت حدود سه دهه از تصویب و اجرای این ایده در ایران؛ مطالعات و ارزیابی‌های انجام شده درباره‌ی عملکرد شهرهای جدید بیانگر عدم موفقیت یا موفقیت کم این شهرهاست. در این مقاله، شهر جدید عالیشهر با استفاده از تکنیک SWOT مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس این روش، مهم‌ترین نقاط ضعف و قوت(محیط داخلی) و همچنین فرصت‌ها و تهدیدات(محیط خارجی) عالیشهر با استفاده از نظرات 50 نفر از شهروندان و 10 نفر از کارشناسان به دست آمد. براساس نتایج به دست آمده، عالیشهر نقاط قوتی چون تعدد راه‌های ورودی به شهر، ارتفاع از سطح دریا و فرصت‌هایی چون فرودگاه جدید بوشهر، پروژه‌ی پارس شمالی، اراضی شرقی برای احداث پارک جنگلی، دارد و نقاط ضعفی چون تعلق و مشارکت پایین شهروندان، تفاوت‌های فرهنگی، عدم تحقق چشم انداز جمعیتی و تهدیداتی چون تصفیه‌خانه‌ی فاضلاب بوشهر، حضور نیروهای نظامی در حریم شهر و فقدان همکاری میان سازمان‌ها و گروه‌های دولتی، را در محیط داخلی و خارجی دارد. بنابراین با تقویت نقاط قوت و بهره‌گیری از فرصت‌ها و نیز کاهش نقاط ضعف و جلوگیری از تهدیدات می‌توان به توسعه‌ی پایدار شهری دراین شهر کمک کرد.

کلیدواژه‌ها