دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. سنجش میزان وفاق اجتماعی در جوامع شهری: مورد مطالعه: شهروندان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

رضاعلی محسنی؛ خلیل کمربیگی؛ فرزاد درویشی


3. بررسی جامعه‌شناختی عوامل بازدارنده‌ی فرهنگی مؤثر بر عدم توسعه‌ی پایدار شهری در کلانشهر اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1398

احسان حیدری؛ احمد آذین؛ محمدعلی چیت ساز