کلیدواژه‌ها = پایگاه اقتصادی– اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. سازمان های مردم نهـاد و امنیت شهری(مطالعه ی موردی: شهر اصفهان)

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 91-132

علیرضا شیروانی؛ حجت اله فرزانه