کلیدواژه‌ها = سالمندی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه جامعه شناختی انطباق سالمندان با زندگی شهری در شهر تهران

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 53-80

عالیه شکربیگی؛ امید علی احمدی؛ محمد احمدی