کلیدواژه‌ها = سرمایه ی اجتماعی
تعداد مقالات: 8
1. بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با سلامت (مورد مطالعه: شهروندان سی سال و بالاتر شهر مشهد)

دوره 9، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 85-112

غلامرضا حسنی درمیان؛ پژمان ابراهیمی سیریزی؛ علیرضا افشانی


2. بررسی ارتباط سرمایه ی اجتماعی با توسعه ی پایدار شهری (مطالعه ی موردی: استان مازندران)

دوره 9، شماره 30، بهار 1398، صفحه 89-124

محرم آزاد؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ علی اصغر عباسی اسفجیر


3. بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر در امید به آینده ی حاشیه نشینان تبریز

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 81-108

داود فرخ نژاد کشکی؛ اصغر محمدی؛ منصور حقیقتیان


4. بررسی تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر تحقق شهر سالم (مطالعه ی موردی: بندر ماهشهر)

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 138-170

کرامت اله زیاری؛ محمود آروین؛ شهرام بزرافکن


5. سازمان های مردم نهـاد و امنیت شهری(مطالعه ی موردی: شهر اصفهان)

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 91-132

علیرضا شیروانی؛ حجت اله فرزانه


6. بررسی رابطه بین سرمایه ی اجتماعی، تعهد شهروندی افراد و مشارکت اجتماعی با حقوق شهروندی در بین شهروندان شهر سمنان

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 189-216

حسام الدین هدایت زاده؛ رامین بشیر خداپرستی؛ هوشمند باقری قره بلاغ؛ محمدرضا غلامی


8. بررسی تأثیر سرمایه ی اجتماعی براحساس امنیت در بین ساکنان مجتمع‌های مسکونی در شهر اصفهان در سال 1392

دوره 3، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 163-182

سید علی هاشمیان فر؛ پریرخ امامی؛ مرجان زرندی؛ پری عطایی