کلیدواژه‌ها = مدیریت شهری
تعداد مقالات: 3
1. تدوین مدل راهبردهای پیشگیری از رفتارهای وندالیستی مبتنی بر رویکرد بازاریابی اجتماعی

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 171-190

مرتضی انوشه؛ علی آقامحسنی فشمی؛ سید مجتبی موسوی نقابی


2. ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری اجتماعی ـ فرهنگی محلات شهر پیرانشهر (با توجه به زیرگروه های جمعیتی)

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 133-164

براتعلی خاکپور؛ ابراهیم شریف زاده اقدم؛ عبداله شیخی