کلیدواژه‌ها = هویت اجتماعی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل جامعه شناختی اخلاق اجتماعی و عوامل موثر بر آن: مورد مطالعه شهر تهران

دوره 10، شماره 34، بهار 1399، صفحه 61-88

فرهاد جلیلی تل چگاه؛ علیرضا کلدی؛ حسین آقاجانی مرساء


2. الگوپذیری از شبکه‏ های اجتماعی در جوامع شهری با تأکید بر شبکه‏ های اجتماعی مجازی (مطالعه‌ی موردی: جوانان شهر اراک)

دوره 9، شماره 30، بهار 1398، صفحه 55-88

رضاعلی محسنی؛ حمید بورقانی فراهانی؛ حسین ابوالحسن تنهایی؛ طهمورث شیری