کلیدواژه‌ها = زنان
تعداد مقالات: 6
1. ترس از جرم در فضای عمومی شهری از منظر زنان (مطالعه موردی: زنان شهر بابل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1400

علیرضا براری؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ علی رحمانی فیروزجاه


2. سنخ شناسی فضاهای ناامن شهری از نگاه زنان (مطالعه موردی: زنان 45-15 سال شهر جاسک)

دوره 10، شماره 35، تابستان 1399، صفحه 117-148

محمدرضا حسینی؛ نرگس خوش کلام


3. تأثیر فضاهای شهری مدرن بر بازاندیشی هویت زنان با تأکید بر باغ ‌بانوان‌های شهر اصفهان

دوره 10، شماره 35، تابستان 1399، صفحه 183-208

آسیه آقایی؛ منصور حقیقتیان؛ سید ناصر حجازی


4. فراغت زنان در کلان‌شهرها؛ تبیین مسائل اوقات فراغت زنان متأهل شهر تهران

دوره 10، شماره 34، بهار 1399، صفحه 123-150

نادر جعفری هفت خوانی؛ صدیقه رضانیا؛ مرجان صفاری


5. برساخت‌های اجتماعی زنان از شیوه گذران اوقات فراغت در بستر مراکز تجاری- تفریحی شهری

دوره 10، شماره 34، بهار 1399، صفحه 179-214

موسی غندی؛ رضا اسماعیلی؛ اصغر محمدی