کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رابطه بین برنامه‌ریزی توسعه محله‌ای و کیفیت زندگی در شهر مهریز

دوره 9، شماره 30، بهار 1398، صفحه 25-54

سید علیرضا افشانی؛ نعیمه احمدی بغداد آبادی


2. مطالعه جامعه شناختی انطباق سالمندان با زندگی شهری در شهر تهران

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 53-80

عالیه شکربیگی؛ امید علی احمدی؛ محمد احمدی


3. بررسی تطبیقی کیفیت زندگی شهری در روستاهای ادغام شده با هسته‌های طراحی شده (مورد مطالعه: شهر تبریز)

دوره 3، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 167-192

ابوالفضل قنبری؛ اکبر سلطان زاده؛ مهدی صدیق