کلیدواژه‌ها = امنیت
تعداد مقالات: 4
2. سازمان های مردم نهـاد و امنیت شهری(مطالعه ی موردی: شهر اصفهان)

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 91-132

علیرضا شیروانی؛ حجت اله فرزانه


3. بررسی احساس امنیت زنان در مناطق مختلف شهری نمونه موردی مناطق 5 و13 اصفهان

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 155-172

جمال محمدی؛ مریم مرادی پادوک


4. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت شهروندان با پلیس (مورد مطالعه: شهروندان شهرستان کاشان در سال 1390)

دوره 3، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 31-58

محسن نیازی؛ مهران سهراب زاده؛ الهام شفائی مقدم