کلیدواژه‌ها = مشارکت اجتماعی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی رابطه بین سرمایه ی اجتماعی، تعهد شهروندی افراد و مشارکت اجتماعی با حقوق شهروندی در بین شهروندان شهر سمنان

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 189-216

حسام الدین هدایت زاده؛ رامین بشیر خداپرستی؛ هوشمند باقری قره بلاغ؛ محمدرضا غلامی


2. بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی مرتبط با سطح رضایتمندی شهروندان از محله ی مسکونی

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 125-154

فاطمه گلابی؛ توکل آقایاری هیر؛ رضا ابراهیمی


3. بررسی وفاق اجتماعی و برخی از عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهر یزد)

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 17-40

مسعود حاجی زاده میمندی؛ امیرمختار اسکندری فرد


5. سنجش پایداری اجتماعی در بین محله‌های قدیم و جدید شهر یزد

دوره 3، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 105-134

اکبر زارع شاه آبادی؛ مسعود حاجی زاده میمندی؛ خدیجه زارع بیدکی