کلیدواژه‌ها = شهروندان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه بین برنامه‌ریزی توسعه محله‌ای و کیفیت زندگی در شهر مهریز

دوره 9، شماره 30، بهار 1398، صفحه 25-54

سید علیرضا افشانی؛ نعیمه احمدی بغداد آبادی


2. بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی مرتبط با سطح رضایتمندی شهروندان از محله ی مسکونی

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 125-154

فاطمه گلابی؛ توکل آقایاری هیر؛ رضا ابراهیمی