نویسنده = �������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و اعتبارسنجی الگوی توسعه اجتماعی با رویکرد آمیخته (مطالعه موردی: محله‌های شهر زنجان)

دوره 11، شماره 38، بهار 1400، صفحه 99-129

یونس اسکندری؛ غلامرضا معمارزاده؛ مصطفی جعفری؛ ناصر حمیدی