نویسنده = ���������� ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. فراغت زنان در کلان‌شهرها؛ تبیین مسائل اوقات فراغت زنان متأهل شهر تهران

دوره 10، شماره 34، بهار 1399، صفحه 123-150

نادر جعفری هفت خوانی؛ صدیقه رضانیا؛ مرجان صفاری