نویسنده = �������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. سنجش پایداری اجتماعی در بین محله‌های قدیم و جدید شهر یزد

دوره 3، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 105-134

اکبر زارع شاه آبادی؛ مسعود حاجی زاده میمندی؛ خدیجه زارع بیدکی