نویسنده = �������� �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با سلامت (مورد مطالعه: شهروندان سی سال و بالاتر شهر مشهد)

دوره 9، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 85-112

غلامرضا حسنی درمیان؛ پژمان ابراهیمی سیریزی؛ علیرضا افشانی