نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر وضعیت اجتماعی و اقتصادی شهروندان بر مدل متابولیسم شهری با تکیه‌بر رهیافت عدالت محیط‌زیست شهری

دوره 9، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 57-84

ساره قربانی؛ اسماعیل صالحی؛ شهرزاد فریادی؛ حمید رضا جعفری