نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. سواد اجتماعی و مصرف‌ مادی در بین جوانان دارای برخورداری اقتصادی در شهر تهران

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 107-137

مریم نوتاش؛ غلامرضا غفاری؛ شهلا کاظمی پور؛ فرح ترکمان