نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت پایداری اجتماعی منطقه‌ی 7 شهرداری تهران با تأکید بر راهکارهای تقویت آن

دوره 8، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 175-212

حسین دانش مهر؛ علیرضا کریمی؛ انور محمدی