نویسنده = �������� ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کیفی واسطه‌گری در بازار مسکن شهر مشهد: رویکردی جامعه‌شناختی به پدیده‌ای اقتصادی

دوره 8، شماره 26، بهار 1397، صفحه 93-126

احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ مسعود چاری صادق؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ مهدی کرمانی؛ مهدی فیضی