نویسنده = �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش سرمایه‌ی ‌اجتماعی در توسعه‌ی محله‌ای مطالعه‌ی تطبیقی: محله‌های نیار و سبلان، شهر اردبیل

دوره 8، شماره 26، بهار 1397، صفحه 161-190

علیرضا محمدی؛ مصیب سعدی پور؛ حجت ارژنگی مستعلی بیگلو