نویسنده = ���������� ������ ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین سرمایه ی اجتماعی، تعهد شهروندی افراد و مشارکت اجتماعی با حقوق شهروندی در بین شهروندان شهر سمنان

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 189-216

حسام الدین هدایت زاده؛ رامین بشیر خداپرستی؛ هوشمند باقری قره بلاغ؛ محمدرضا غلامی