نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت ملی و هویت قومی شهروندان شهرستان نورآباد دلفان

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 65-90

لیلا عظیمی؛ مهرداد نامداری؛ محمد پرهام