نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جامعه‌شناختی تاثیرات صنعت گردشگری بر توسعه ی شهری قزوین

دوره 10، شماره 37، زمستان 1399، صفحه 159-191

مریم مافی؛ مصطفی ازکیا؛ غلامرضا لطیفی