نویسنده = رضاعلی محسنی
تعداد مقالات: 2
1. سنجش میزان وفاق اجتماعی در جوامع شهری: مورد مطالعه: شهروندان ایلام

دوره 9، شماره 33، زمستان 1398، صفحه 1-26

رضاعلی محسنی؛ خلیل کمربیگی؛ فرزاد درویشی


2. الگوپذیری از شبکه‏ های اجتماعی در جوامع شهری با تأکید بر شبکه‏ های اجتماعی مجازی (مطالعه‌ی موردی: جوانان شهر اراک)

دوره 9، شماره 30، بهار 1398، صفحه 55-88

رضاعلی محسنی؛ حمید بورقانی فراهانی؛ حسین ابوالحسن تنهایی؛ طهمورث شیری