نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه‌ی ارتباط بین سرمایه‌ی اقتصادی و پایگاه اجتماعی با مصرف غذاهای غیرخانگی در شهر تبریز

دوره 7، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 79-104

توکل آقایاری هیر؛ محمد عباس زاده؛ ابراهیم محمدپور