نویسنده = �������� �������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری اجتماعی ـ فرهنگی محلات شهر پیرانشهر (با توجه به زیرگروه های جمعیتی)

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 133-164

براتعلی خاکپور؛ ابراهیم شریف زاده اقدم؛ عبداله شیخی