نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطة سواد بوم شناختی با ردپای بوم‌شناختی(مورد مطالعه: شهروندان تبریز)

دوره 3، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 77-104

بهجت یزدخواستی؛ فتانه حاجیلو؛ محمد باقر علیزاده اقدم