نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مقاصد نوظهور گردشگری شهری با تأکید بر جاذبه‌های اجتماعی فرهنگی قومیت؛ مطالعه ی موردی شهر کرمانشاه

دوره 6، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 141-168

اعظم صفر آبادی؛ ابراهیم یوسفی؛ سعیده مؤیدفر؛ سمیه سادات شاه زیدی