نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی کیفیت زندگی شهری در روستاهای ادغام شده با هسته‌های طراحی شده (مورد مطالعه: شهر تبریز)

دوره 3، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 167-192

ابوالفضل قنبری؛ اکبر سلطان زاده؛ مهدی صدیق