نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر تحقق شهر سالم (مطالعه ی موردی: بندر ماهشهر)

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 138-170

کرامت اله زیاری؛ محمود آروین؛ شهرام بزرافکن