نویسنده = �������������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تجربی رابطه عوامل اجتماعی با گرایش به رفتارهای نوع‌دوستانه (مورد مطالعه: شهروندان همدان)

دوره 6، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 85-112

مسعود گلچین؛ محمدرضا حسینی؛ حسین امامعلی زاده؛ علی مراد عناصری