نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه‌ی تجربی عوامل اجتماعی-فرهنگی مؤثر بر مسؤولیت‌پذیری اجتماعی شهروندان منطقه‌ی 4 شهرداری تهران

دوره 6، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 113-140

مهران جورابلو؛ مسعود جورابلو؛ احمد جعفری؛ توحید دادخواه جویباری