نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت مصرف گرایی با تأکید بر شهرنشینی در بین جوانان شهر یزد

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 141-168

حسین افراسیابی؛ یاسین خرم پور؛ ندا جواهرچیان؛ علی اکبر دهقان