نویسنده = مسعود حاجی زاده میمندی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی وفاق اجتماعی و برخی از عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهر یزد)

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 17-40

مسعود حاجی زاده میمندی؛ امیرمختار اسکندری فرد


2. سنجش پایداری اجتماعی در بین محله‌های قدیم و جدید شهر یزد

دوره 3، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 105-134

اکبر زارع شاه آبادی؛ مسعود حاجی زاده میمندی؛ خدیجه زارع بیدکی