نویسنده = ���������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جامعه شناختی میزان شهرگرایی و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه‌: شهر ساری)

دوره 3، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 109-130

علی رحمانی فیروزجاه؛ سیده اکرم اصحابی؛ حکیمه کبیری نسب