نویسنده = منصور حقیقتیان
تعداد مقالات: 5
1. شهر دیجیتالی و افزایش گرایش زنان به همسریابی مجازی

دوره 11، شماره 38، بهار 1400، صفحه 196-214

بتول حسنی سعدی؛ منصور حقیقتیان؛ اسماعیل جهانبخش


2. تأثیر فضاهای شهری مدرن بر بازاندیشی هویت زنان با تأکید بر باغ ‌بانوان‌های شهر اصفهان

دوره 10، شماره 35، تابستان 1399، صفحه 183-208

آسیه آقایی؛ منصور حقیقتیان؛ سید ناصر حجازی


3. بررسی تأثیر شناختِ مؤلفه‌های هویتی بازنمایی شده در نشانه های شهری اصفهان بر هویت ملی

دوره 9، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 113-152

حمید رضا صادقی؛ رضا اسماعیلی؛ منصور حقیقتیان


4. بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر در امید به آینده ی حاشیه نشینان تبریز

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 81-108

داود فرخ نژاد کشکی؛ اصغر محمدی؛ منصور حقیقتیان


5. روابط اجتماعی در شهر و روستا (مورد مطالعه: شهرستان سمیرم)

دوره 3، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 54-76

منصور حقیقتیان؛ مصطفی امیدی